Do Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Warszawa

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY
ZARZĄD GŁÓWNY
___________________________________________________________________________
ul. Strzałowa 6/6
61-847 POZNAŃ
(siedziba tymczasowa)
tel. 501 448281

KONTO: PKO BP I Oddział
Poznań nr: 55 10 20 40 27 116760479
Regon: 630748446
KRS 000078487

Pan
Witold Kołodziejski
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Warszawa

W imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy wyrażamy ogromną satysfakcję płynącą z Pańskiej decyzji uchylającej decyzję z 11 grudnia 2017 r. w sprawie spółki TVN, jak również z zapowiedzi stworzenie Medialnego Okrągłego Stołu przy KRRiTV.
W naszym środowisku niemal powszechne jest przekonanie, że uchylona sankcja – świadomie, czy też nie- musiała wywołać negatywne skutki dla pracy dziennikarzy, choćby przez pojawienie się zachowań cenzorskich zakazanych przez prawo. Ta sytuacja była też konfliktogenna i wywoływała zdecydowany opór. Wyrażali go także reprezentanci Zarządu Głównego ZZD protestując przeciwko nałożeniu kary pieniężnej na nadawcę programu TVN 24. Argumentowali: „w naszej – i możliwej dla przeciętnego Polaka- ocenie, jest to sankcja drakońska, zwłaszcza jako kara za bezpośrednią transmisję telewizyjną jakiegoś wydarzenia. Nie znając szczegółów zarzutów wobec inkryminowanej relacji uważamy, że przekaz TVN24 16 grudnia 2016 r. był adekwatny do spontaniczności protestu w Sejmie, przeciwko wykluczeniu z obrad posła Michała Szczerby”. Podkreślali także, że kara ta jest niezasadna, bo m.in. „sugeruje przedstawicielom mediów, zwłaszcza sprawozdawcom parlamentarnym, ściśle określony sposób relacjonowania wystąpień poszczególnych parlamentarzystów. Stwarza wrażenie, że musi on być przychylny dla tych, którzy reprezentują partię dysponującą większością w parlamencie. Wszystko to nasuwa myśl o powrocie niechlubnej cenzury do polskiej rzeczywistości i wywołuje u nas, jako dziennikarzy, zdecydowany sprzeciw.”
Nie ukrywamy przy tym trudności w rzetelnej ocenie intencji, które przyświecały Panu oraz pozostałym członkom KRRiTV w procesie decyzyjnym. W związku z tym – witając z olbrzymią nadzieją zapowiedź powołania Medialnego Okrągłego Stołu (przy którym- mamy przekonanie- znajdzie się miejsce i dla związkowych organizacji dziennikarskich) – przyłączamy się do apelu red. Marka Palczewskiego (opublikowanego 27 grudnia 2017 r. na portalu SDP.pl) : „w związku z wymierzeniem przez Krajową Radę Radiofonii i Tele-wizji kary pieniężnej dla TVN 24 w wysokości 1 479 000 zł, zwracam się z apelem do KRRiTV o opublikowanie całości raportu, na podstawie którego zasądzona została wyżej wymieniona kara. Raport przygotowany dla KRRiTV powinien zostać udostępniony wszystkim zainteresowanym, albowiem utrzymywanie jego treści w tajemnicy szkodzi jawności debaty publicznej”.

Z poważaniem,
Renata Madełło- Filipowicz
sekretarz Związku Zawodowego Dziennikarzy

Piotr Górski
przewodniczący ZG ZZD

 

Poznań, 11 stycznia 2018 r.