Monthly Archives: Grudzień 2023

Szanowny Pan, Szymon Hołownia Marszałek Sejmu RP Kancelaria Sejmu RP ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa Poznań, 22-12-2023 Apel W imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy i wobec wydarzeń związanych z obecną sytuacją w: TVP, Polskim Radiu oraz Polskiej Agencji Prasowej apeluję o rozpoczęcie szeroko rozumianego dialogu społecznego dotyczącego miejsca i roli funkcjonowania tych mediów. Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z prośbą by podjął się Pan roli inicjatora i organizatora takiej debaty (lub debat). Byłoby to realizacją zapowiedzi, które Pan zawarł w swoim pierwszym przemówieniu w Sejmie. Zaznaczam, że w przygotowaniu takiego dialogu powinny uczestniczyć organizacje pracownicze działające -odpowiednio- w TVP, w Polskim Radiu i w Polskiej Agencji Prasowej. Pominięcie w obecnej transformacji związków zawodowych legalnie działających w tych instytucjach, przyjęcie zasady odpowiedzialności zbiorowej wobec osób świadczących pracę dla na rzecz tych podmiotów, jak również szybkość oraz brutalność podjętych działań podważają zaufanie co do intencji wprowadzanych zmian i wywołują uzasadniony, moim zdaniem, protest. Nie chcąc powtórki z przeprowadzonego w 2014 r. outsourcingu oraz innych „czystek” wynikających wyłącznie z powodów politycznych jestem przekonany, że niezbędne zmiany muszą gwarantować pracownikom mediów publicznych socjalne bezpieczeństwo i ciągłość zatrudnienia. Dziś w przestrzeni społecznej pojawiają się pojęcia: misji, neutralności politycznej i ideologicznej, wysokich wymogów zawodowych i etycznych, a mowy nie ma o poziomie życia, o ponoszonych wyrzeczeniach, o wciąż niskiej randze wykonywanej profesji i skandalicznie zaniżonej ocenie wśród polityków i decydentów. Nie dostrzega się nawet faktu braku prawnej definicji zawodu dziennikarza. To wszystko należałoby zmienić i w tym przejawia się olbrzymia rola parlamentu. Jestem przekonany, że w trakcie dyskusji dotyczącej funkcjonowania mediów publicznych powinny być także omawiane aspekty związane z formą zatrudnienia (dziś w większości tzw. „umowy śmieciowe”), wynagradzania oraz czasu pracy. Nie sposób oddzielić tych spraw od późniejszych oczekiwań i wymagań dotyczących efektów tej działalności. Nie można pozostawić warunków świadczenia pracy i domagać się ” przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej”. Z poważaniem, Piotr Górski Przewodniczący Zarządu Głównego ZZD