Monthly Archives: Czerwiec 2014

Protest przeciwko działaniom ABW w redakcji „Wprost”

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY

ZARZĄD GŁÓWNY

___________________________________________________________________________

ul.Taczanowskiego 24

60-147 POZNAŃ

                               tel. 61 861-05-86                             

 

KONTO:PKO BP I Oddz. Poznań

Nr 54 1020 4027 0000 1602 0329 1150

Regon: 630748446

KRS  000078487

Poznań dn. 19 czerwca 2014 r.

 

 

 

 

 

Protest

Zarząd Główny Związku Zawodowego Dziennikarzy w pełni utożsamia się z przedstawicielami naszego środowiska protestującymi przeciwko próbom  łamania tajemnicy dziennikarskiej. Uważamy, że art. 15 Ustawy Prawo prasowe z  dn. 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z póź. zm.) powinien być bezwzględnie przestrzegany. Solidaryzujemy się z dziennikarzami redakcji „Wprost” i jej redaktorem naczelnym Sylwestrem Latkowskim odmawiającym funkcjonariuszom ABW ujawnienia danych personalnych swoich informatorów. Sprzeciwiamy się brutalnej akcji funkcjonariuszy państwowych we wspomnianej wyżej redakcji przeprowadzonej  w dniu 18 czerwca 2014 r. Uznajemy niezależność dziennikarską oraz gwarantowane i przestrzegane przez wszystkich prawo do zachowania w tajemnicy źródeł informacji dziennikarskiej  za  jeden z podstawowych fundamentów demokracji w Polsce. Wzywamy do przestrzegania przepisów umożliwiających dziennikarzom wypełniania swoich podstawowych obowiązków. Apelujemy o   poszanowanie kardynalnych praw obowiązujących w tym zawodzie. Domagamy się pełnego i publicznego  wyjaśnienia  działań ABW w redakcji „Wprost”, a także  ukarania osób odpowiedzialnych za zupełnie nieodpowiedni  ich charakter.

Za  Zarząd Główny ZZD

 

          Piotr Górski

Przewodniczący Zarządu Głównego

Związku Zawodowego Dziennikarzy