Protest przeciw karze dla TVN

 

 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 Pan Witold Kołodziejski

 

 

     W imieniu Związku Zawodowego Dziennikarzy protestuję przeciwko ukaraniu nadawcy  TVN24 karą pieniężną w wysokości ok. 1,5 mln PLN. Nie zgadzam się na karanie  na podstawie politycznej oceny dokonanej  przez KRRiTV, zwłaszcza za bezpośrednią transmisję protestu w Sejmie, w grudniu 2017 roku,  przeciwko   wykluczeniu z obrad posła Michała Szczerby.

 Kara ta jest niezgodna z prawem, ponieważ:

1) narusza podstawowe zasady zawodu dziennikarskiego, gwarantujące swobodę przekazywania materiałów reporterskich bezpośrednio z obrad parlamentarnych oraz rozmów z poszczególnymi parlamentarzystami;

2) narusza zasadę wolności wypowiedzi,  gwarantowaną  przecież każdemu obywatelowi Polski, także dziennikarzowi, przez Konstytucję RP;

3) sugeruje dziennikarzom, szczególnie sprawozdawcom parlamentarnym, określony sposób interpretacji wystąpień poszczególnych parlamentarzystów, szczególnie tych którzy reprezentują partię dysponującą większością arytmetyczną,

Wszystko to  sprawia wrażenie powrotu niechlubnej cenzury do polskiej polityki i  wywołuje mój zdecydowany sprzeciw.

                                      Renata Madełło-Filipowicz

                                            sekretarz Związku Zawodowego Dziennikarzy        

Poznań, grudzień 2017 r.