Monthly Archives: Marzec 2001

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy w 2000 r

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy w 2000 r. oraz podsumowanie 3-letniej kadencji (od 21 marca 1998 r. do 31 marca 2001 r.) przedstawione przez Piotra Górskiego – przewodniczącego ZG ZZD – na Walnym Zebraniu ZZD w sobotę  31 marca 2001 r. w Klubie „Rzeczpospolitej”.

Pobierz: