Komunikaty

 

Uchwała Zarządu Głównego ZZD

podjęta w dn. 13 czerwca 2019 r.

  Z uwagi na: zmienione przepisy podatkowe, trudności organizacyjne wynikające m.in. z zapisów Statutu ZZD,  oraz ze względu na sytuację kadrową  Zarządu Głównego ZZD (praca w składzie 3-osobowym);  Zarząd Główny  ZZD, na podstawie par.23 i 24 pkt.1 w związku z par.16 pkt. 2 i 3 Statutu ZZD:

1.        uchwala przybliżoną datę Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków ZZD i wyznacza ją na sobotę, 23 maja 2020 r.

2.        na podstawie par. 36 pkt. 2 Statutu ZZD Zarząd Główny ZZD postanawia przedłużyć sprawowanie funkcji obecnym Członkom Zarządu Głównego ZZD oraz innych organów ZZD do czasu wyboru nowych władz ZZD. Władze te wyłonione zostaną podczas wymienionego wyżej Walnego Zebrania Członków ZZD.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd Główny ZZD

630 total views, 2 views today