Protest dziennikarzy po zmianach w Parlamencie

 

W sobotę, 17 grudnia, Zarząd Główny ZZD włączył się do protestów wobec zmian dotyczących możliwości wykonywania dziennikarskich obowiązków w gmachu Parlamentu. Jesteśmy przeciwni m.in.: ograniczaniu swobody poruszania się dziennikarzy, zakazowi przeprowadzania wywiadów i zadawania pytań w innych niż wyznaczone miejscach, zakazowi utrwalania wypowiedzi na sali obrad.  Biorąc to wszystko pod uwagę, przewodniczący Zarządu Głównego ZZD podjął decyzję o poparciu Apelu do Władz Parlamentu RP sformułowanego przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP oraz wystosował pismo do Marszałków Sejmu i Senatu.

Do Władz Parlamentu RP

Szanowni Panowie,

Marszałek Stanisław Karczewski,

Marszałek Marek Kuchciński,

Poznań, 17 grudnia 2016 r.

 

 

 

Szanowni  Panowie,

W imieniu Związku Zawodowego Dziennikarzy wyrażam pełnie poparcie dla Apelu do Władz Parlamentu RP wystosowanego przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP (zamieszczonego na www.sdp.pl) w dn. 16 grudnia 2016 r.. Uważam, że podjęte przez Panów Marszałków Sejmu i Senatu decyzje ograniczające dostęp dziennikarzy do parlamentarzystów pośrednio godzą w prawa obywateli zapisane w Konstytucji RP, jak również wypełniają znamiona czynu zabronionego wymienionego w  art. 44  ustawy  z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24- tekst jednolity).

W związku z powyższym Związek Zawodowy Dziennikarzy dołącza się do Apelu do Władz Parlamentu RP wystosowanego przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP i postuluje  przywrócenie poprzednio obowiązujących zasad pracy dziennikarzy w Parlamencie RP.

Z poważaniem

Piotr Górski

Przewodniczący Zarządu Głównego ZZD