PAP Foto – Fotoreporterzy Solidaryzujemy się z listem otwartym do Rady Mediów Narodowych

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY

ZARZĄD GŁÓWNY ___________________________________________________________________________

ul. Strzałowa 6/6

61-847 POZNAŃ

(siedziba tymczasowa)

tel. 501 448281                             

KONTO: PKO BP I Oddział

Poznań nr: 55 10 20 40 27 116760479

Regon: 630748446

KRS  000078487

 

 

Szanowny Pan

Krzysztof Czabański

przewodniczący Rady Mediów Narodowych

 

 

Szanowny Panie,

  Działając w imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy wyrażam poparcie i solidarność z listem otwartym skierowanym do Pana przez Maksymiliana Rigamonti i Donata Brykczyńskiego.

   Jestem przekonany, że przestrzeganie właściwej formy i szacunku w trudnych sytuacjach występujących między świadczącym pracę a pracodawcą powinno obowiązywać, zwłaszcza, przedstawicieli mediów publicznych.

 Jednocześnie podkreślę, że Związek Zawodowy Dziennikarzy opowiada się za trwałym stosunkiem pracy i postuluje przedłużenie umów z fotoreporterami.

 

Z poważaniem,

Piotr Górski

Przewodniczący ZG ZZD