Oświadczenie Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

 

OŚWIADCZENIE

Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

 

 

Stowarzyszenie „Konferencja Mediów Polskich” jest kontynuatorem idei i dorobku Konferencji Mediów Polskich, powołanej z inicjatywy Ks. Wiesława Niewęgłowskiego Krajowego Duszpasterza Środowisk Twórczych. Przez 20 lat KMP działała na rzecz  podniesienia etycznego poziomu mediów.

29 marca 1995 roku członkowie  Konferencji Mediów Polskich opracowali epokowy dokument KARTĘ ETYKI MEDIÓW. Podpisy pod kartą, akceptując jej  treść   złożyli prezesi: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Unii Wydawców Prasy, Telewizji Polskiej S.A., Telewizji „Polsat”, Stowarzyszenia  Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych, Polskiego Radia S.A, Stowarzyszenia Radia Publicznego w Polsce, Stowarzyszenia Polskiej Prywatnej Radiofonii, Związku Zawodowego Dziennikarzy Radia i Telewizji, Syndykatu Dziennikarzy Polskich, Związku Zawodowego Dziennikarzy  oraz Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych. Wtedy zapisano również: „Sygnatariusze tej Karty powołują Radę, która strzec będzie powyższych zasad publicznie orzekając w sprawach przestrzegania Karty i dokonując interpretacji jej zapisów”. Niemal od samego początku oświadczenia Rady Etyki Mediów spotykały się z zarzutem braku reprezentatywności, a pomimo tego ich odzew był co raz bardziej znaczący.

Aby nie zaprzepaścić dorobku KMP, w roku 2015 utworzone zostało  Stowarzyszenie „Konferencja Mediów Polskich”, rok później zarejestrowane w KRS pod numerem 0000555366.  Statutowym zadaniem Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich” jest wybór i zapewnienie sprawnego działania Rady Etyki Mediów.

Karta Etyki Mediów, obowiązująca trwale od dziesięcioleci, jest podstawą działania Rady Etyki  Mediów, prawnie usankcjonowanego organu SKMP.

Rada Etyki Mediów rocznie rozpatruje ponad 500 różnego rodzaju  spraw. Ze skargami, wnioskami,  prośbami o interwencję zwracają się  osoby fizyczne, dziennikarze, redakcje, a także instytucje i urzędy administracji samorządowej oraz  państwowej. Ostatnio do  REM wpłynęły materiały interwencyjne z policji i państwowej straży pożarnej.  Rada Etyki Mediów   cieszy się wzrastającą  popularnością wśród zainteresowanych, a  jej orzeczenia uznaniem.

 

 

Piotr Górski

-przewodniczący Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

 

Andrzej Maślankiewicz

– sekretarz Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

 

Stanisław Wojnarowicz

– skarbnik Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

 

Ryszard Sławiński

– członek Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”