Deklaracja Stowarzyszenia Konferencja Mediów Polskich

 

  Do wszystkich, dla  których  odrodzenie  etosu polskiego dziennikarstwa i etyki zawodowej jest niezbędną koniecznością naszego czasu, Stowarzyszenie Konfederacja Mediów Polskich kieruje słowa  Deklaracji, jako motto  zbliżającego  się (17.06.2019) Walnego  Zgromadzenia  członków SKMP.

 

DEKLARACJA  STOWARZYSZENIA  KONFERENCJA MEDIÓW POLSKICH

 

Z szacunkiem dla poprzedników, w natłoku informacji nie zawsze rzetelnych i prawdziwych, w wierności dla zasad Karty Etycznej Mediów i Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego, oraz uznając – w tych warunkach – konieczność samoregulacji środowiska ludzi mediów apelujemy o powszechne wsparcie i uznanie dla pracy Rady Etyki Mediów (REM).

Przypominamy, że REM, chociaż funkcjonuje w ramach niezależnego Stowarzyszenia Konferencja Mediów Polskich, jest w pełni autonomiczna w swoich decyzjach, a  jej członkowie są nieusuwalni przez całość kadencji na którą zostali wybrani. Działają oni społecznie ponad wszelkimi podziałami, jako odbiorcy pracy dziennikarzy, wydawców i nadawców, czyli jako czytelnicy, widzowie albo słuchacze, a jedynym, przyświecającym im celem, jest wskazanie dobrych praktyk w świecie mediów albo napiętnowanie sytuacji nagannych.

Widząc wciąż rosnącą w naszym kraju potrzebę tego rodzaju „weryfikacji” identyfikujemy się z sygnatariuszami Karty Etycznej Mediów, którzy- tak jak inicjator, Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych- podpisując się pod tym aktem 29 marca 1995 roku reprezentowali : Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Unię Wydawców Prasy, Telewizję Polską S.A., Telewizję „Polsat”, Stowarzyszenie  Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych, Polskie Radio S.A, Stowarzyszenie Radio Publiczne w Polsce, Stowarzyszenie Polskiej Prywatnej Radiofonii, Związek Zawodowy Dziennikarzy Radia i Telewizji, Związek Zawodowy Dziennikarzy i Syndykat Dziennikarzy Polskich.

Oświadczamy, że lista ta nigdy nie była- i nie jest- zamknięta. Zawsze jest czas, by dołączyć do tych, którym są drogie zasady etyczne w świecie prasy, radia, telewizji i Internetu.  Zapisane wtedy słowa: „Sygnatariusze Karty Etycznej Mediów powołują Radę, która strzec będzie powyższych zasad publicznie orzekając w sprawach przestrzegania Karty i dokonując interpretacji jej zapisów” są wciąż aktualne.

 

 

                                                                                  Rada Naczelna

                                                                                  Stowarzyszenia Konferencja Mediów Polskich

Warszawa 10 czerwca 2019 r.